Beleid

Persbericht

Extra garanties op kwaliteitsvolle en veilige zorg voor de patiënt

Kwaliteitsvolle, interdisciplinaire en veilige zorg voor de patiënt: dat wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block garanderen via een nieuwe wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering. Vandaag kreeg ze groen licht van de ministerraad voor de hervorming. Zo zullen zorgverleners aan minimale kwaliteitscriteria moeten voldoen ongeacht de locatie waar ze werken, in het ziekenhuis, een privépraktijk of bij de patiënt thuis.  
Persbericht

Glucosesensors bieden diabetespatiënten meer levenskwaliteit

Een goed sensorsysteem om bloedsuikerwaarden te monitoren kan de levenskwaliteit van patiënten met diabetes type 1 aanzienlijk verbeteren. Dat blijkt uit een studie door verschillende Belgische ziekenhuizen en universiteiten. Zo’n systeem biedt meer comfort en maakt een betere opvolging van de bloedglucosewaarden mogelijk, waardoor er minder complicaties optreden. In UZ Leuven en het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola deelden patiënten met diabetes type 1 en zorgverleners…
Persbericht

Onkostenvergoeding wordt verhoogd voor vrijwilligers in sport, niet-dringend ziekenvervoer en nacht- & dagopvang

Ons land telt ongeveer 1 miljoen vrijwilligers. Om eventuele kosten te dekken die verbonden zijn aan vrijwilligerswerk is een onkostenvergoeding mogelijk. “Het maximumbedrag wordt binnenkort opgetrokken van 1.364 euro naar 2.500 euro voor 3 specifieke sectoren”, vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).
Persbericht

Tot €1.000 per maand onbelast bijverdienen met sportactiviteiten

Sinds deze zomer kunnen werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden jaarlijks 6.000 euro onbelast bijverdienen via het nieuw statuut ‘plussen’. Het maximumbedrag per maand wordt vanaf 1 januari 2019 opgetrokken naar 1.000 euro voor specifieke activiteiten. Het maximum per jaar blijft op 6.000 euro. “Vooral de sportsector vraagt naar meer flexibiliteit omdat dit beter aansluit bij hun werking”, vertelt minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open…
Persbericht

Nieuwe website helpt omgeving bij de omgang met kinderen met ADHD

Een goede behandeling van ADHD en ADD steunt op verschillende pijlers. Cruciaal zijn psycho-educatie en gedragsaanpak, in sommige gevallen heeft ook medicatie een plaats binnen de behandeling. Een nieuwe website vertaalt de wetenschappelijke richtlijnen naar bruikbare tips voor mensen uit de omgeving van kinderen en jongeren met ADHD of ADD. De FOD Volksgezondheid stelt het instrument vandaag officieel voor.
Persbericht

Alle info over gezondheidsapps op één website

Burgers die meer willen weten over het gebruik van apps in de zorg kunnen straks terecht op de gloednieuwe website www.mhealthbelgium.be. Op het platform zal gedetailleerde informatie terug te vinden zijn over gevalideerde apps in ons land en over de voordelen ervan voor patiënten en zorgverleners. 
Persbericht

Binnenkort neutrale verpakking voor tabaksproducten

Er komt een neutrale verpakking voor roltabak en sigaretten in ons land. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft daarover een akkoord bereikt binnen de federale regering. Voorbeelden uit andere landen tonen aan dat een neutrale verpakking helpt om het roken terug te dringen.
Persbericht

35 miljoen euro extra voor ambulances

Op initiatief van minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de regering 35 miljoen euro uitgetrokken om de sector van de dringende geneeskundige hulpverlening (DGH) extra te ondersteunen en de subsidies voor de ambulancediensten te verhogen. Het doel van de hervorming is om de dringende zorg en het dringend vervoer van patiënten na een oproep naar het nummer 112, te verbeteren.  
Persbericht

Voedingslabel “nutri-score” wordt ingevoerd in België

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft de beslissing genomen om in België de nutri-score in te voeren als voedingslabel. Met behulp van dit label krijgt de consument op een eenvoudige manier informatie over de mate waarin een voedingsmiddel deel uitmaakt van een evenwichtige voeding.
Persbericht

Een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen sterker statuut

Ongeveer een miljoen vrijwilligers in ons land krijgen een verduidelijkt en versterkt statuut. Het gaat om vrijwilligers die zich inzetten bij verenigingen met socioculturele, jeugd- en sportactiviteiten, in maatschappelijke dienstverlening en in de zorgsector en die daarvoor enkel een onkostenvergoeding krijgen.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.