Persbericht

Prijsbewust voorschrijven: ‘Op de goede weg’

De voorbije jaren nam minister De Block verschillende maatregelen om artsen aan te zetten tot prijsbewust voorschrijven.

Prijsbewust voorschrijven is in het belang van de patiënt. Ook artsen houden daar rekening mee en schrijven steeds vaker het meest voordelige geneesmiddel voor aan hun patiënten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is blij met die evolutie: “We zijn op de goede weg, onze inspanningen lonen.”

De geneesmiddelenfactuur verlagen, zowel voor de patiënt als voor de sociale zekerheid: dat is de doelstelling van minister van Volksgezondheid Maggie De Block. De voorbije jaren nam de minister verschillende maatregelen om artsen aan te zetten tot prijsbewust voorschrijven, en die maatregelen hebben effect.

Afhankelijk van hun specialisme moeten artsen op het totale aantal geneesmiddelen dat ze voorschrijven een minimum percentage van ‘goedkoopste geneesmiddelen’ behalen. Dit zijn de geneesmiddelen die binnen een prijsvork van 5% van het meest voordelige alternatief liggen. Doorgaans zijn dat generische geneesmiddelen, maar het kan ook over merkgeneesmiddelen gaan die sterk gedaald zijn in prijs. 

Mentaliteitswijziging

Zo moeten huisartsen sinds 1 januari 2017 in minstens 60% van de gevallen voorschrijven uit de categorie ‘goedkoopste geneesmiddelen. Uit cijfers van het Riziv blijkt dat ze in 2017 gemiddeld in 54,8% van de gevallen voorschreven uit de categorie ‘goedkoopste geneesmiddelen’. In de eerste vijf maanden van 2018 is dit aandeel al toegenomen tot 57%. Het doel van 60% komt daarmee in zicht.

De stijgende trend weerspiegelt een mentaliteitsverandering op het terrein. Uit een enquête van Artsenkrant, waarvan de resultaten verschijnen op 21 december 2018, blijkt dat 84,2% van de bevraagde artsen rekening houdt met de prijs van een geneesmiddel bij het voorschrijven. Sinds kort krijgen ze op regelmatige basis feedback van de overheid over hun voorschrijfgedrag, om hen nog beter bewust te maken van hun voorschrijfgedrag en om hen te ondersteunen bij het prijsbewust voorschrijven, in het belang van hun patiënten.

Vanaf 1 januari 2019 zullen ook artsen in ziekenhuizen aangezet om vaker ‘goedkoopst’ voor te schrijven.