Persbericht

Prijsonderhandelingen geneesmiddel voor cystische fibrose beëindigd

BRUSSEL, 23/05/2017.- Omdat er geen zicht is op een akkoord over een aanvaardbare prijs kan het geneesmiddel Orkambi voor cystische fibrose niet worden terugbetaald in ons land noch in Nederland. België en Nederland hebben hun gezamenlijke onderhandelingen met fabrikant Vertex daarom moeten beëindigen. De Belgische overheid heeft het bedrijf ingelicht over de beslissing.

Omdat er geen zicht is op een akkoord over een aanvaardbare prijs kan het geneesmiddel Orkambi voor cystische fibrose niet worden terugbetaald in ons land noch in Nederland. België en Nederland hebben hun gezamenlijke onderhandelingen met fabrikant Vertex daarom moeten beëindigen. De Belgische overheid heeft het bedrijf ingelicht over de beslissing.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “Om het geneesmiddel ter beschikking te stellen van de patiënten in beide landen tegen een aanvaardbare prijs, hebben we de onderhandelingen samen gevoerd.”

Orkambi is een geneesmiddel voor de behandeling van een specifiek type cystische fibrose (CF). In België hebben ongeveer 500 patiënten dit type CF, in Nederland 750.

De Belgische-Nederlandse samenwerking verliep in het kader van de protocolakkoord over het gezamenlijk onderhandelen voor wees- of innovatieve geneesmiddelen. De Commissie voor Terugbetaling van Geneesmiddelen bij het Belgische Riziv en het Nederlandse Zorginstituut hebben samengewerkt voor de beoordeling en hun oordeel is eenduidig: beiden menen dat het middel niet kosteneffectief is. Bijgevolg werd negatief advies gegeven.

Maggie De Block: “Wij willen dit middel ter beschikking stellen van onze patiënten en we willen daar een behoorlijke prijs voor betalen. Maar tegelijkertijd mogen we niet grote happen uit het budget halen voor één middel en daardoor veroorzaken dat we levensnoodzakelijke middelen niet meer kunnen terugbetalen. Samen met mijn Nederlandse collega blijf ik hopen dat de fabrikant alsnog een voor ons aanvaardbaar voorstel doet.”