Nieuws

Persbericht

Burgerpanel adviseert over gebruik van genoominformatie in gezondheidszorg

Burgers zijn bereid om hun DNA-gegevens te delen als dat de samenleving ten goede komt. Het algemeen belang moet dé leidraad zijn voor het gebruik van hun genoominformatie in de gezondheidszorg. Genoomtechnologie leidt tot grote veranderingen in de gezondheidszorg en de samenleving: Onze definitie van ‘patiënt’ zal veranderen en onze verwachtingen ten opzichte van gezondheidsprofessionelen zullen in de nabije toekomst helemaal anders zijn.
Persbericht

Zorg op maat voor kwetsbare zwangere vrouwen

Minister De Block: "Als maatschappij moeten we moeders en kinderen ondersteunen zodat ze kansen krijgen die ze verdienen.”
Vandaag is ‘Born in Brussels’ boven de doopvont gehouden. ‘Born in Brussels’ is een nieuw project voor kwetsbare zwangere vrouwen dat er komt op vraag van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).
Persbericht

Interculturele bemiddeling in de zorg: bijna 7.000 tussenkomsten vanop afstand in 2018

Bijna 7.000 keer in de eerste elf maanden van 2018: zo vaak kwam een interculturele bemiddelaar tussen vanop afstand om de communicatie tussen zorgverleners en patiënten te ondersteunen. Vandaag organiseerde wijkgezondheidscentrum Daenshuis in Aalst een demonstratie van het nieuwe videoconferentiesysteem 
Persbericht

Vergoedingsmodel voor mondhygiënist in de maak

De mondhygiënist zal mond- en tandzorg toegankelijker maken voor de burger.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block laat een vergoedingsmodel uitwerken voor de mondhygiënist, het paramedische beroep dat ze eerder dit jaar in het leven riep. Dat is beslist in het kader van het akkoord tandartsen-ziekenfondsen voor 2019. In de zomer van 2019 studeert de eerste lichting mondhygiënisten af.
Persbericht

Prijsbewust voorschrijven: ‘Op de goede weg’

Prijsbewust voorschrijven is in het belang van de patiënt. Ook artsen houden daar rekening mee en schrijven steeds vaker het meest voordelige geneesmiddel voor aan hun patiënten. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is blij met die evolutie: “We zijn op de goede weg, onze inspanningen lonen.”
Persbericht

Supplementen in de ziekenhuizen: ‘Al veel vooruitgang geboekt maar we zijn er nog niet’

Sinds 1 juli 2015 mogen specialisten een patiënt geen ereloonsupplementen meer aanrekenen bij daghospitalisatie in een twee- of meerpersoonskamer.
De pers publiceerde vandaag de resultaten van de ziekenhuisbarometer van de christelijke mutualiteiten (CM). De CM wijst op de stijging van de kosten voor de patiënt in eenpersoonskamers. Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid, deelt de bekommernis om de patiënt maar wil tezelfdertijd nuanceren. “De voorbije jaren hebben we al veel vooruitgang geboekt. We zijn er nog niet, maar dit is dan ook een probleem dat al jarenlang aansleept. Zoiets los niet in een-twee-drie…
Persbericht

Medicatie tegen hepatitis C straks voor álle patiënten terugbetaald

Vanaf 1 januari 2019 krijgen alle patiënten met hepatitis C de medicijnen terugbetaald, ook als de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt. Maggie De Block (Open Vld), minister van Volksgezondheid, is blij met de uitbreiding van de terugbetaling: “Dit zal de levenskwaliteit van heel wat patiënten verbeteren.”
Persbericht

Opleiding geneeskunde: quota respecteren dankzij coherent beleid

studenten geneeskunde
De discussies rond de studenten geneeskunde laaien weer op. Elk jaar studeren er te veel studenten geneeskunde af aan de Franstalige universiteiten, en dat al minstens 20 jaar lang. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) werkt verder aan haar beleid met het oog op het naleven van de quota. De federale regering heeft een voorontwerp rond de beperking van het aantal artsen en tandartsen uit landen buiten de EU die hun beroep in België mogen uitoefenen in eerste lezing…
Persbericht

Extra vrijwillige trajecten naar een job voor mensen met een uitkering

De opleiding en begeleiding van langdurig zieken verloopt via vrijwillige trajecten. De VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen werken hiervoor samen en met succes, zo blijkt. Het aantal trajecten wordt nu opgetrokken van 3.750 naar 4.200 trajecten. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block verhoogt daarvoor het budget tot 20 miljoen euro. 
Persbericht

Welke zorg wil je op het einde van je leven? Bespreek het met je arts en familie

Duidelijke afspraken helpen bij de begeleiding van patiënten in de laatste fase van hun leven. Minister De Block  (Open Vld) wil voorafgaande zorgplanning stimuleren. Zo worden de wensen van de patiënt bespreekbaar en vermijdt men moeilijke situaties voor de patiënt, zijn familie en zorgverleners. Deze gesprekken worden binnenkort terugbetaald voor palliatieve patiënten. Hiervoor maakt De Block meer dan 6 miljoen euro vrij.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.